Şirket Yapısı


1984’de Fransız Pasteur Hastanesi bünyesinde kurulan diş kliniğinin, ecnebilere de hizmet vermesi amacı olduğundan, evrensel bir ismi konulması düşünüldü. Sonuçta “Birleşmiş Diş Hekimleri” yani “United Dentist”in kısaltılmışı olarak “Uni-Dent Dental Center” adı benimsendi.

Bu yapılaşma, o günün diş hekimliğinde ilk kez oluşturuluyor ve Tababet Yasasında (1928) yabancı bir isim konulması ve ‘Diş Merkezi’ diye bir tanım mevcut değildi. Hukuki uğraşlar sonucu bu konu onaylandı ve diş kliniğinin ticari unvanı “Uni-Dent Diş Merkezi” olarak kayıtlara geçti.

Logo olarak da, Doç. Dr. Kurtaran’ın 1979’da organize ettiği "Karikatür Yarışması" finalistlerinden birisi seçildi. Tüm basılı evrak ve tanıtım broşürlerinde bu amblem kullanıldı. Marka Doç. Dr. Kurtaran adına tescil ettirildi. Diş Hekimliği dışa bağımlı malzemelerle yürüyen bir meslektir. Bu amaçla ithalat amaçlı bir anonim şirket kuruldu. Yürürlükteki 1928 tarihli yasa, “Diş hekimleri, ticari amaçlı şirketler kuramaz, ticaretle uğraşamaz.” diyordu.

Aylar süren hukuki mücadeleler, toplantı, yazışmalar sonucu şirket kuruldu. Böylece, anonim şirket yapısındaki kuruluş, diş klinik ve laboratuvar çalışmaları yanı sıra, malzeme ithalatı ile pazarlaması ve eğitim konularında da çalışmalara imkân tanıyordu (1985).

Kısa zamanda; implantlar, diş kesim frezleri, porselen yapımı için laboratuvar alet ve gereçleri ile porselen toz ve fırınları resmi yoldan ithal edilebildi. Çeşitli firmaların mümessillikleri; Vita, Muss Dental, Oral Tronics, Dyna Magnet, Bredent, OMS gibi firmaların temsilcilikleri alındı. Yeni teknik ve malzemelerin tanıtımı amaçlı diş hekimleri-teknisyenleri için “uygulamalı eğitim birimi” oluşturuldu.

İthali yapılan porselen fırınları için de “tamir departmanı” kuruldu.

Kuruluşunda 5 ortakla ve anonim şirket yapısında kurulan Uni-dent Ticaret ve Pazarlama A.Ş., sonraki yıllarda Diş Hekimleri Odası´nın değiştirdiği tüzükler gereği, şirket kurucularının “meslekten olma mecburiyeti” nedeniyle limited şirket kimliğine dönüştürüldü.

“Uni-dent”in kurulması ile birlikte ortaya çıkan isim, klinik yapısı, şirketleşme, teknisyenlerin klinik bünyesinde laboratuvar açabilmeleri, tanıtım amaçlı broşürler basılması, meslek içi eğitimi gibi pek çok mevzuat “1928 yılı Tababet ve Şuabatı…” adlı eski yasa ile çözümlemeyen pek çok sorun, Ahmet Kurtaran ve Uni-Dent ekibinin uzun yıllar uğraşı ile çözüldü.

Günümüz diş hekimliğinde, yukarıda tanımlanan bu sorunlar artık yaşanmamaktadır. Doç. Dr. Kurtaran uzun yıllar süren mücadelesini daha sonra kaleme aldığı “Diş Hekimliğinde Muayenehane Yönetimi” isimli kitabında etraflıca ele almakta ve ileriki nesillere yaşananları anlatmaktadır. Bu eser, muayenehane hekimliğinde, tek hekimlik uygulamalarından, multidisipliner poliklinik ve diş hastanelerine geçişin bir hikâyesi kimliğindedir.