Tanıtım


Esasında sağlık kuruluşlarında yapılması gereken reklamlardan çok, yapılan yeniliklerin ve tekniklerin duyurulması, kişilerin de bilgilendirilmesidir. Bunda da yapılan hizmetlerin doğru ve gerçek şekli ile, olası risk ve karşılaşılabilecek sorunlarla aktarılmasıdır. Çağın gereği ve zaman içinde teknikler, uygulamalar değişebilmekte yeni görüş ve anlayışlar gelişebilmektedir. Ancak bu konudaki temel prensipler olan “doğru ve gerçekçilik” anlayışı değişmez ilkelerdir.

1984 yılından günümüze Uni-dent’de 10.000’in üzerinde hastaya hizmet verilmiş ve kayıtların arşivlenmesine özen gösterilmiştir. Ancak hasta haklarından olan gizliliği ilkesine daima uyulmuş, yapılan tedavi ve hasta kimliklerinin gizliliği konusuna da özen gösterilmiştir.

“Tanıtım” başlığı altında ele alınan bu broşür ve açıklayıcı bilgilerin bazıları üzerinden 25-30 yıl geçmesine rağmen, benzer konular diş ve ağız sağlığında karşımıza çıkabilmektedir. Türkiye ve İstanbul, her geçen gün uluslararası önemi artan bir bölgede olup basılacak broşürlerin bu amaca da hizmet etmesi söz konusudur.

Broşür ve basılı diğer malzemelerin bir diğer özelliğinin de aydınlatıcı, hastaların anlayabileceği bir lisanda kaleme alınması ve resimler ile fotoğraflarla zenginleştirilmesi gerekmektedir.

Broşürler, hastaların çoğunlukla sordukları sorulara cevap niteliği bilgiler içermeli ancak burada hekimler olabildiğince kendi uygulamalarını ve yaptıkları vakaları sergilemelidirler. Bunda da hastaların kimliklerinin sergilenmesi söz konusu olamaz, hasta hakları göz önüne alınması gereken önemli bir konudur. İmplant konusu bugünlerde olduğu gibi dünlerde de hastaların ilgisini çeken bir konudur. Bu konudaki açıklayıcı broşür ve föylerin, konunun avantajları yanı sıra risklerinden de bahsedilmesi doğru olanıdır.

Sağlık konusunda hastaları bilgilendirmek amaçlı tüm broşürlerin, anlaşılır ve tıbbı kelimeleri kişilerin kavrayacağı şekilde karşılıkları bulunmasına gayret edilmelidir. Hastalarda tedirginlik, korku yaratacak resim, fotoğraf ve yazılardan kaçınılması da önemli bir konudur.

Genel sağlık ve özellikle diş-ağız sağlığı, tüm insanları ilgilendiren bir konudur. Bunda da temel ilke, sorunlar oluşmadan, sağlığımız yerindeyken, koruyucu hekimlik açısından yapmamız gerekenler ve olası problemler oluşmadan buna karşı korunma ve bilgilendirme önemlidir.

Özetle hazırlanacak broşürlerin, alınması gereken tedbirleri içerir, koruyucu hekimlik açısında kişileri aydınlatıcı ve yol gösterici özellikte olması önemlidir. Halkın sağlık açısından aydınlatılması, tüm sağlık personeli ile diş hekimleri üzerine düşen önemli bir yükümlülüktür. Bu amaçla; TV ve radyo programları ile yazılı günlük ve süreli basın organları da hekimlik ve deontoloji kuralları çerçevesinde kullanılabilinir.

Ancak, bu tanım dahi istismara oldukça açık bir yaklaşım olup, şimdilerde üzücü olanı TV’lerin bu amaçla ekranlarına çıkardıkları doktor ve diş hekimlerinden ücret aldıkları yönündedir. Para ödeyerek TV ve radyolarda, basın organlarında yer almak ve halkı farklı şekilde ve gerçek olmayan haberlerle yönlendirmek, meslek etiğine uymaz konulardır. Uni-dent ve kadrosundaki hekimler, hiçbir şekilde böyle bir politika gütmemiş, tamamen hazırladığı tanıtım materyalleri ile katıldığı TV ve Radyo programlarında, halkı bilgilendirici, aydınlatıcı açıklamalar yapmaya gayret etmişlerdir. Her dönem oldukça ilgi gören bir diğer konu da; tedaviler sonrası hastaların yapacakları işlemleri anlatan, kontrol randevularına kadar uyacağı kuralları, karşılaşabilecekleri sorunları anlatan broşürlerin hazırlanmasıdır.

Özellikle, diş ve çene bölgesi, vücudun en duyarlı alanlarından biridir. Hekim için günlük yaşantısının bir parçası olan diş çekmek, porselen veya protez takmak, implant yerleştirmek, bu konuyla ilk kez karşılaşan kişi için aydınlatıcı bilgiler verilmesi önemlidir. Zaman zaman salgın veya aktüel olan bazı konularda da, hekimlerin aydınlatıcı bilgi ve konularla ilgili broşürler vermeleri son derece yararlıdır. (AIDS, tütün-sigara-alkol alışkanlıkları, ağızda aynı yerlerde çıkan aftlar, kanamaya eğilimli diş etleri, çene ve eklem ağrıları, diş gıcırdatmaları, reflü sorunlarının dişteki oluşturacağı harabiyetler, bazı kişilerde diş çürüğünün fazla görülme sebepleri v.s)

Tüm bu konular, yılların birikimi ile oluşan ve klasik diş hekimliği eğitimlerinde söylenilse dahi zaman içinde unutulabilen konulardır. Bayramlar, yılbaşı ve özel günler için hazırlanacak kutlama mesajları da, reklamlardan çok o özel günün önemini belirtir tarzda olması en idealidir.